Spel på hästar och dess förändring

Spel på hästar har funnits i alla tider. Genom åren har det kommit att förändras och det är något som sker även nu. Internet har öppnat många möjligheter för nytänkande inom spel.