Hästen som symbol

Hästen har funnits i människans liv genom årtusenden. Den roll hästen har spelat genom historien har gjort att den har kommit att bli en symbol på många olika sätt.