Utbildning till hovslagare

Vem som helst kan kalla sig hovslagare eftersom det inte är en skyddad titel. Utbildningar för att bli en utbildad hovslagare finns på åtta ställen runt om i Sverige och vanligtvis är den ca. 2 år. Uppläggen är lite olika på de olika skolorna. Utbildad hovslagare får bara en som har gått utbildningen kalla sig.

Speciella certifieringar

I Sverige går det att få certifieringen “Av jordbruksverket godkänd hovslagare J.” Det här är något som hovslagare kan ansöka om att bli. Inom hälso- och sjukvård för djur finns det sex yrken där det kan krävas behörighet. Efter att ha fått certifiering räknas hovslagaren som djurhälsopersonal. För att få certifieringen krävs att personen kan styrka sin kompetens och har en kompetensnivå som uppfyller kraven. Utan certifieringen finns det vissa begränsningar på vad som får utföras. Ofta är det vissa sjukdomar och skador på hästar som en icke certifierad hovslagare inte får jobba med. Det finns ett behandlingsförbud för personer som kallas djurhälsopersonal.

En europeisk certifiering som kallas “Eurofarrier EFFA” går att få efter att ha fått ett gesällbrev. De som delar ut certifieringarna är branschorganisationen där hovslagaren genomfört gesällprovet. Den svenska branschföreningen heter Svenska hovslagareföreningen.

Beteckningar för svenska hovslagare

I Sverige har branschorganisationen tagit fram en utbildning tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet. Det är en fortbildning för hovslagare som är på ett år. Efter att en utbildad hovslagare har gått den här utbildningen får de kalla sig “Fortbildad hovslagare F”.

Om en hovslagare kan säga att de har erlagt ett godkänt gesällprov erhåller de ett “Gesällbrev G”. Det går att se som ett yrkesbevis och går att få först efter en godkänd utbildning. Genom att anlita en hovslagare med gesällbrev ger det en garanti för att det är en riktig yrkesman eller yrkeskvinna.

En hovslagare kan bli “Hovslagarmästare M” efter att ha fått gesällbrev, gått fortbildningen för hovslagare samt erlagt ett mästarprov. Det är det högsta en hovslagare kan bli.