Hästarnas hovvård

Hästar kräver kontinuerlig hovvård. Alla hästar har hovar och de kan kräva olika typer av vård. En hov går att jämföra med en nagel eftersom båda växer hela tiden. När en häst behöver få hovarna klippta kallas det att verka och det är en hovslagare som kommer ut och utför jobbet. En del hästar har skor, medan andra kan gå barfota, utan skor.

Hur ofta verkas en häst

Det allmänna rådet är att en häst ska verkas ungefär var sjunde vecka. Eftersom hästarnas hovar är individuella kan behoven skilja från häst till häst. En del hästar kan gå i fler veckor, medan andra behöver hovvård mer regelbundet. Det bästa är att anlita en utbildad hovslagare för att utföra jobbet. En del som erbjuder tjänster som hovslagare har ingen utbildning och de får utföra jobbet om hästen inte lider av någon sjukdom.

Skor på hästar

De vanligaste skorna som hästar har är av järn. Det finns andra modeller som kan vara av aluminium eller olika kombinationer med gummi och järn eller aluminium. Den vanligaste skon som vi känner till är av järn och den har funnits sedan många århundraden tillbaka i tiden. Anledningen till att hästar behöver skor är att de sliter hovarna mer än de växer när de utför det arbete vi kräver av dem idag. Hästar som bara går i en hage klarar sig ofta bra utan skor.

Kostnaden för att sko en häst

Hovslagare har olika taxa och det är dyrare i storstadsområdena. En vanlig skoning med verkning och fyra skor brukar kostar från runt 1000 kronor och uppåt. Hästar som behöver special-skoning kan behöva åka till en hästklinik och priset kan hamna uppemot 5000 kronor. En häst som kan gå utan skor kommer undan betydligt billigare och de flesta hovslagare brukar ta från runt 300 kronor. Priserna varierar väldigt mycket och det är fri prissättning på arbetet.