Utfodring av hästar

Hästar är stäppdjur och behöver gräs för att överleva. Idag står många hästar på stall och det gör att vi behöver utfodra dem dagligen. Även om hästarna skulle vara vilda i Sverige skulle det bli svårt för dem att överleva vintertid när det är mycket snö. En häst behöver foder flera gånger under dagen för att kunna överleva.

Grovfoder till hästar

Basen för alla hästar är att äta grovfoder. De bör bli utfodrade minst två gånger per dag med grovfoder helst fler gånger, eller fri tillgång på grovfoder under hela dygnet. Till kategorin grovfoder går det att räkna in hö eller hösilage samt halm. Den här basen krävs för att hästens mage ska kunna fungera. Hästar har ett känsligt matsmältningssystem och om de inte får grovfoder regelbundet kan de bli riktigt sjuka. Under betessäsongen kan hästar gå ute dygnet runt och äta gräs. För hästarna blir det både semester och ett bra sätt att få i sig näring. Det är ett mycket bra sätt att hålla häst och hästarna brukar gilla det. Av praktiska skäl står många hästar kvar på stall eftersom de tränas och tävlas.

Kraftfoder

När vi idag använder hästar mer för sport och de tränas hårt räcker inte alltid näringen i höet till för att de ska hålla vikten och bygga muskler. Behovet av att tillsätta annat foder kommer för att hästarna ska kunna fortsätta tränas på den nivån. I Sverige har det genom åren varit populärt att ge från det spannmål som vi har odlat i landet. Havre har varit det mest populära, men vi har även utfodrat hästar med vete och korn vid behov. Idag finns det färdiga blandningar att köpa i butikerna. Det brukar vara en säck som innehåller en müsliblandning eller pelleterat foder. För hästägarna är det lättare att köpa ett färdigfoder än att blanda själva.